فرار جسورانه یک سرباز کره شمالی به مرز کره جنوبی

فیلم فرار جسورانه یک سرباز کره شمالی به مرز کره جنوبی که توانست با وجود زخمی شدن از کره شمالی فرار کند!!..کره شمالی یکی از مخفوف ترین کشورهای دنیاست که به کشور تاریک مشهور است.

AD