چیزهایب که داعشی ها پس از فرار, جاگذاشتند_ عراق

ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .

AD