تصاویری از عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه در عفرین

ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .

AD