شگرد غیراخلاقی یک راننده برای تیغ زدن سازمان بیمه!

جوان عرب زبان ویدئویی از اقدام سودجویانه خود در شبکه های اجتماعی منتشر کرد در حالی که نه شماره خودرو وی مشخص بود و نه چهره ای از خودش، او در این فیلم به صورت عمدی ماشینش را بدون سرنشین در مکانی نامشخص به سمت دیوار روانه کرد.خبرگزاری سعودی "عاجل" در این خصوص گزارش کرد که پسر جوان با هویتی نامعلوم این اقدام را به عنوان شگردی برای دریافت خسارت از راهی غیراخلاقی است.

AD