کاهش بارش برف و باران در استان چهار محال و بختیاری و خشکسالی های اخیر میزان آب پشت سد زاینده رود را به نقطه زیر خط بحران برد خبرنگار صدا و سیما مهدی ستوده با حضور در سد زاینده رود از نزدیک این موضوع دلخراش را بررسی کرده

AD