بیش از 9 میلیون بازدید در 2 ساعت !

این فیلم در دو ساعت اول بالای 9 میلیون بازدید داشت بطوری که سایت یوتیوب رو دچار اختلال کرد .

AD