یوزپلنگ باغ وحش سنت لوئیس رکورد شکست

یوزپلنگی در باغ وحش سنت لوئیس آمریکا در بدنیا آوردن چندین توله رکورد دار شد.

AD