جراحی انتروتومی جهت خارج کردن دو جسم خارجی انسداد دهنده از روده یک گربه بسیاری از ترکیبات غذایی و یا غیر غذایی می توانند در قسمتهای مختلف دستگاه گوارش گیر کرده و منجر به انسداد شوند. خواهشمندیم در انتخاب نوع مواد تغذیه ای که به دوست کوچک خود می دهید دقت لازم را مبذول نمایید. فیلم این پست مربوط به خارج کردن هسته زیتون از روده گربه ایست که دچار انسداد گشته بود و توسط دکتر امید مرادی جراحی گردید.

AD