مرغ و خروس غول پیکر ( امپراطور )

نژاد برهما از نسل رومانی واریته فوق سنگین کیفیتها بی نظیر جوجه هاشون پیش فروش میشن برای سفارش تماس بگیرید لطفا 09119575474 موقعیت مجموعه : مازندران، ساری

AD