فروش سگ ژرمن شپرد شیبدار -سگ ژرمن شپرد -

✅فروش ویژه ژرمن شپرد شیبدار ✅بسیار اصیل و زیبا ✅جنسیت :ماده ✅با سابقه زایمان موفق از پدر و مادر شجره دار وارداتی

AD