شگفت انگیزترین جنگ و نبرد یک شیر با ده ها کفتار

کلیپ جنگ و نبرد عجیب بین یک شیر زخمی با ده ها کفتار که صحنه جالب و عجیبی رقم خورده است..کانال وحیدdark

AD