فیزیوتراپی حیوانات (3)

کمپانی BTL با 25 سال سابقه در زمینه تجهیزات فیزیوتراپی، با تیمی متشکل از فیزیوتراپیست ها و مهندسان حاضر در محل شرکت، بر روی پروتکل های درمانی مشغول به فعالیت هستند که یکی از حوزه هایی که به تازگی در آن ورود کردند، بحث فیزیوتراپی حیوانات است. در این فیلم کوتاه، سگی به نام Junior را مشاهده می کنید که با استفاده از دستگاه های اولتراسوندتراپی، مگنتوتراپی و تکارتراپی بهبود پیدا کرده است.

AD