فیزیوتراپی حیوانات (2)

کمپانی BTL با 25 سال سابقه در زمینه تجهیزات فیزیوتراپی، با 25 نفر فیزیوتراپیست حاضر در محل شرکت، بر روی پروتکل های درمانی مشغول به فعالیت هستند که یکی از حوزه هایی که به تازگی در آن ورود کردند، بحث فیزیوتراپی حیوانات است که به طور فوق العاده ای اثر بخش بوده است. در این فیلم، سگی به نام Guga را مشاهده می کنید که با جلسات تکارتراپی بهبود پیدا کرده است.

AD