سریال Star قسمت ۳:دور بمون

داستان:تام استار رو میبره پیش زیرا(دختر زیکورا)ازش میخواد تا کاری کنه استار بیدار بشه و•••••••••• خلاصه کپی ممنوع و گزارش هم همینطور

AD