با کارت بانکی تاریخ گذشته چه کارهایی می توان کرد؟

اگر زمان انقضای کارت های اعتباریتان فرا رسیده، آنها را دور نیندازید. کارهای زیادی هست که می توانید با این کارت های قدیمی انجام دهید. در این ویدیو چند نمونه از موارد کاربردی کارت های اعتباری را به شما آموزش می دهیم. هر روز با ویدیوهای دوبله شده از ترفندهای جدید در خدمت شما هستیم.

AD