بنظرم عملکرد سین سیما بسیار بد بود - برنامه هایی که از چند ماه قبل از نوروز شروع به کار کردن رو کنار ویژه برنامه های نوروزی گذاشتن بعدشم اسمش رو گذاشتن نخستین جشنواره نوروزی سیما!!!! برنامه های شبکه نسیم همشون از چند ماه قبل شروع شد و در طی نوروز و بعد نوروز ادامه داره و برنامه های ویژه نوروز واقعا مظلوم واقع شدن- درباره محسن طنابنده هم واقعا در حقش اجحاف شد -

AD