تئاتر مستاجر ، سفر به دنیای خیالی رولان

تئاتر مستاجر به کارگردانی ستاره امینیان که از روی رمانی به همین نام ( اثر رولان توپور ) نوشته شده تا حد زیادی توانسته مبهم بودن و درهم آمیختگی دنیای رئال و سورئال را با طراحی صحنه ی هوشمندانه پیش چشم مخاطب تصویر کند.

AD