جمع بندی فوق حرفه ای تمام آیاتی که "و من آیاته" دارند

جمع بندی فوق حرفه ای تمام آیاتی که عبارت "و من آیاته" را دارند همراه با حل تست ، توسط استاد یوسفیان در برنامه کارنامه بیست شبکه آموزش (جمع بندی و من آیاته 2 ) برای سفارش پکیج دینی صد و شرکت در همایش ها با شماره ی 09120067693 تماس بگیرید

AD