آموزش بی نظیر مبحث هدایت!! نبینی از دستت رفته!!!

جمع بندی مبحث هدایت دین و زندگی سال سوم همراه با حل تست و ارائه روش های تست زنی این قسمت توسط استاد یوسفیان مدرس شبکه یک ، سه و آموزش (حل تست مبحث هدایت) برای سفارش پکیج دینی صد و شرکت در همایش ها با شماره ی 09120067693 تماس بگیرید

AD