آموزش بی نظیر مبحث هدایت!! نبینی از دستت رفته!!!

آموزش قسمت هایی از مبحث هدایت دین و زندگی سال سوم با انیمیشن و تصویرسازی توسط استاد یوسفیان مدرس شبکه یک ، سه و آموزش (آموزش مبحث هدایت) برای سفارش پکیج دینی صد و شرکت در همایش ها با شماره ی 09120067693 تماس بگیرید

AD