آموزش کوک و تیون گیتار فارسی

در این ویدئو، روش کوک گردن گیتار با استفاده از اپ های موبایلی بررسی می شود. برای تمرین، مدرس یک بار کوک گیتار را به صورت کامل به هم زده و از نوع آن را کوک می کند. برای مشاهده ی دوره ی کامل آموزشی گیتار، به سایت مراجعه فرمایید.

AD