تبریک عید نوروز استاد Mark

استاد مارک یکی از اساتید Native اُتیچراست که توانسته به محبوبیت بالایی بین زبان آموزان علاقمند به لهجه بریتیش دست پیدا کند. او در این ویدیو عید نوروز را به شما تبریک گفته است. شما با مراجعه با به وب سایت www.oteacher.org می تونید با استاد Mark زبان انگلیسی را بیاموزید

AD