اعمال جلوه در کپتیویت

پس از درج متن و تصویر یا سایر اشیا به اسلایدها در کپتیویت بهتر است برای زیباتر کردن کار خود به برخی از آنها جلوه بدهید تا ویدئوی آموزشی شما جذابتر شود. در این آموزش با نحوه اعمال کردن جلوه های ویژه بر روی اشیاء موجود در اسلاید آشنا خواهید شد.

AD