خاطره شیرین اصغر نقی زاده از نوروز سال 63 در جبهه

اصغر نقی زاده بازیگر سینما و تلویزیون از حال و هوای نوروز در جبهه می گوید و به خاطره ای شیرین از نوروز سال 63 اشاره می کند

AD