ساخت فیلم جنجالی درباره حمله به سفارت عربستان

پاسخ جالب سید محمد رضوی به سوال یک خبرنگار درباره ساخت فیلم درباره حمله به سفارت عربستان اگر اجازه ساخت همه پشت پرده ها را بدهند

AD