روز سه شنبه 5 دی ماه 96 جشن پایان سه ماهه سال تحصیلی با نام یلدا و سلام به زمستان در حضور مدیرعامل گرامی موسسه و کارشناسان عزیز موسسه ، عوامل محترم دبستان و اولیای محترم برگزار گردید .

AD