گروه سرود پایگاه شهید قبلوی روستای سعادتلو

اجرای گروه سرود پایگاه مقاومت شهید قبلوی روستای سعادتلو در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن روستای سعادتلو از روستاهای شهرستان هشترود آذربایجان شرقی سال 1396 فیلم از حامد قبلوی

AD