متوفیان سال 1396 روستای خانیک گناباد

این کلیپ مربوط به عزیزانی است که در سال 1396 از روستای خانیک گناباد به رحمت حق پیوسته اند. کلیپ فوق روز جمعه مورخه 1396/12/18 در حسینیه انصارالحسین (ع) خانیکیها به نمایش گذاشته شد. برای همه این عزیزان از درگاه حضرت حق تقاضای مسئلت می نماییم.

AD