محمدحسین مهدویان نوشت: یک سوال دارم از مدیران محترم تلویزیون. آیا شما مطلع هستید که در سازمان شما به تیزر بیست و چهار ثانیه ای یک فیلم دارای پروانه ی نمایش سه مورد اصلاحیه می دن؟ می خواید پخش نکنید؟ خب بگید نمی کنیم. این کارا چیه آخه؟! حالا من از شما عریزان حاضر در این صفحه خواهش می کنم این تیزر رو با بدبینانه ترین نگاه ببینید و هر کدوم تون بگید خدایی سه تا اصلاحیه داره این تیزر؟ اگه آره بگید کجاه

AD