پاسخ به نوشته ی مهناز افشار

خانم مهناز افشار در تاریخ 23 بهمن 1396 در صفحه ی مجازی خود به نحوه ی نشان دادن بانوان در مراسم اختتامیه فیلم فجر اعتراض کردند این موشن گرافیک کوتاه جواب این نوشته است

AD