پلیس ملی کلمبیا ویدئویی از لحظات یورش به ویلای فوق لوکس "الکین الپاترون " رهبری کارتل مخوف "لوس تریانا" منتتشر کرده است ، پلیس در این ویدئو لحظه ورود به این ویلا و همچنین هجوم به اتاق استراحت الپاترون را نشان می دهد. الپاترون از مشهورترین نارکو ها در کلمبیا است، دیرینه جنایت های او به دهه 1980 می رسد. او تحت حمایت پابلو اسکوبار قرار داشت و در کارتل مدلین حضور داشت.

AD