گزیده ای از مهمترین خبرهای روز 26 فروردین 1397

نخستین جلسه هم اندیشی نوردکاران در سال 97 ادامه افت تقاضا و کاهش قیمت بیلت ترکیه...

AD