اردوغان مردمی ترین رئیس جمهور دنیا

خرید کردن رجب طیب اردوغان از یک سوپر مارکت و اسرار مغازه دار به نگرفتن پول از ایشان...

AD