طرح جدید ارزی شش ماه اجرا می شود

شبکه خبر- 27 فروردین 97- 19:00 | در پایان نشست امروز ستاد اقتصادی ساماندهی مسائل ارزی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرح جدید ارزی شش ماه اجرا می شود و در پایان این مدت متناسب با دستاوردها درباره آن تصمیم گیری خواهد شد. سیف اوضاع کنونی را مناسب ارزیابی کرد و از تشکیل کمیته دائم در بانک مرکزی برای رصد بازار و حل ابهامات و مشکلات خبر داد.

AD