کلیپ | امام خمینی و بسیج مردمی - به مناسبت هفته بسیج..

رهبرانقلاب: امام بزرگوار از طرف پروردگار ملهم شد به تأسیس بسیج... کلامی از شهید آوینی و شهید شاهرخ ضرغام (حر_انقلاب)... (وبگاه پاسخگویی به مسائل دینی هدانا | همراه شوید در : http://hadana.ir)

AD