دیدار مجمع نمایندگان استان بمناسبت روز مجلس

بمناسبت روز مجلس با مدیر کل صدا و سیمای استان در دیدار مجمع نمایندگان استان خوزستان

AD