مستند تصویری «سپیده اینگونه دمید»

این مستند تصویری بخشی از مجموعه محتوایی 90 سال جوانی با موضوع زندگی نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) که ویژه مخاطب نوجوان تهیه و توسط مرکز فرهنگی تبلیغی اینده سازان تولید شده است.

AD