عاقبت اعتماد به آمریکا

ایشون که خودش اصلاح طلبه از برجام انتقاد میکنن و انصافا حرفش حسابه.

AD