به مناسبت در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

یکسال از در گذشت آیت الله هاشمی سپری شد و بر ماست یادش را گرامی بداریم .

AD