خاطره هاشمی از اولین حمام دوران سربازی

در این ویدوئو مرحوم هاشمی رفسنجانی خاطره جالبی از اولین حمام دوران سربازی میگوید. خاطره ای که در کنار بدیع بودنش روایتی از ویژگیهای دوران مبارزه انقلابیون نیز هست

AD