خاطره ظریف از چگونگی اختراع یقه دیپلمات!

در این ویدئو خاطره محمدجواد ظریف از چگونگی اختراع یقه دیپلمات را مشاهده می کنید.

AD