شیرزنان جاجرمی همراه با غیورمردان پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند و برگ زرینی دیگر از خاطرات تاریخ انقلاب اسلامی را ثبت کردند.

AD