رسانه های خارجی درباره راهپیمایی 22 بهمن چه گفتند؟

ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .

AD