قسمت یازدهم شهرآرا: «دست»فروش | بریم دزدی کنیم خوبه؟! | خانمه ۵تا دختر برده تو یه آپارتمان دارن تن فروشی میکنن، من دارم دستفروشی میکنم! منو باید بگیرن؟! | گفتگو با دستفروشان بازار شب عید ! پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت

AD