در سال حمایت از #کالای_ایرانی یادی کنیم از مسئولی که وقتی فهمید یک نفر رسما قاچاق میکند، بجای قول برخورد، گفت مظلوم است و فقط ۲۰۰ میلیون قاچاق کرده!

AD