چند درصد مردم قبل از انقلاب در فقط مطلق بودند؟

✔️ببینید: براساس آمار بانک جهانی، تا قبل انقلاب بیش از ۴۶درصد مردم ایران در فقر مطلق زندگی می کرده اند

لینک های دانلود :
دانلود کیفیت 144p
AD