فقط یه سوال؟؟؟؟

خانم مولایی،اساسن که شما نه محجبه هستی، نه چادری ، پس چرا چادر گذاشتی؟ قبول ، به ریا چادرپوشیدی، فقط یه سوال؟ بعدش ، از زل زدن به مردم پشت و جلوی دوربین شرمت نیومد؟ از دیدن و نگاه کردن به تصاویر شهدای مدافع حرم در سطح شهر، شرمتون نیومد؟از مادران ، خواهران، همسران و دختران شهدای دفاع مقدس و شهدای حرم و تمام زنان و دختران چادرپوش ایران شرمتون نیومد؟ راستی از خدا چی؟ از خدا شرمتون نیومد؟؟؟

AD