حمایت حسینی از سازمان مجاهدین خلق

​مجری جنجالی رادیو فردا در پی طرفداران ایرانی مجاهدین خلق می باشد.

AD