عملکرد ضعیف رادیو فردا در سال 96

​رادیو فردا سال 96 را با بدترین آمار در مقایسه با سالهای پیشین به پایان خواهد رساند.

AD