روضه خوانی احمدی نژاد در مسجد نارمک

محمود احمدی نژاد با حضور در مسجد نارمک تهران به ذکر مصیبت شهادت حضرت علی(ع) پرداخت.

AD